de ouderbetrokkenheidcoach

Welkom bij de ouderbetrokkenheidcoach

Als ouderbetrokkenheidcoach zijn wij ervan overtuigd dat doelen bereikt worden door mensen. De inzet van hun kwaliteiten bepalen het succes, niet het systeem. Daarom luisteren wij met aandacht, observeren scherp en stellen gerichte vragen. De trainingen van de Ouderbetrokkenheidcoach zijn een succesvol instrument om ouderbetrokkenheid in de praktijk te brengen. Hierin bieden wij opvoedkundige professionals inzicht in hoe zij de betrokkenheid van ouders kunnen stimuleren bij de ontwikkeling van hun kind. Vanuit het perspectief van ouders krijgen professionals een helder beeld van wat nodig is en waar samenwerking gewenst is. Zes praktische tools van de Ouderbetrokkenheidcoach-methode , bieden een praktische en inspirerende basis voor het opstellen van een gezamenlijke visie en doelen voor ouderbetrokkenheidbeleid.


De OuderbetrokkenheidCoach-methode ©

Tijdens onze training 'Ouderbetrokkenheid Bevorderen' werken wij met ons OuderbetrokkenheidCoach-model©. Dit model ontwikkelden wij speciaal voor professionals die in direct contact staan met ouders. De eenvoudige toepasbaarheid van dit model geeft iedere professional de handvatten om en basis te leggen voor:

meer betrokkenheid van ouders bij het opgroeien en opvoeden van het kind

een sterk, inclusief plan van aanpak voor ouderbetrokkenheidbeleid

preventieve interventies bij opvoedingsondersteuning

zichtbaarheid en heldere communicatie

Visie op ouderbetrokkenheid

“It takes a village to raise a child”, is een oud Afrikaans gezegde. Bij het opvoeden van kinderen moet iedereen in de directe omgeving van het kind betrokken zijn. Ouders, vrienden en familie maar ook gemeenten en opvoedkundige professionals. Het is de hele gemeenschap die invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Leren doe je immers overal en is niet gebonden aan tijd en plaats. Primair zijn ouders verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun kind, maar ze staan hierin niet alleen. De trainingen van de Ouderbetrokkenheidcoach hebben als doel opvoedkundige professionals in hun kracht te zetten in hun contact met ouders. Dat zij in hun werk steeds uitgaan van de zelfredzaamheid van ouders en proberen aan te sluiten bij wat deze ouders zelf weten en kunnen ten aanzien van de opvoeding van hun kind.

Gemeenten

Is ouderbetrokkenheid ook een thema in het Onderwijskansen- en Jeugdbeleid van jouw gemeente? Willen jullie hier handen en voeten aan geven, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Want zeg nou zelf, het valt toch niet mee om ervoor te zorgen dat ieder kind gezond en zelfstandig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven in jouw stad of dorp? Dit vraagt om eeninclusieve aanpak, die zichtbaar en voelbaar wordt in de uitvoering. Tijdens onze training 'Ouderbetrokkenheid Bevorderen' nemen we je graag mee in wáarom inzetten op ouderbetrokkenheid een goed idee is.

Ouderbetrokkenheid stimuleren? Kijk ook eens naar de mogelijkheden voor het organiseren van een 'OpvoedParty' voor ouders in jouw gemeente...


Voor- en vroegschoolse educatie instellingen en scholen

De thuissituatie is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen die thuis onvoldoende worden uitgedaagd en gestimuleerd, komen op school vaak minder goed mee dan ze zouden kunnen. Helaas is er niet  één succesfactor voor meer betrokken ouders. Evenmin is er een standaard stappenplan waarmee je ouders betrekt bij de opvoeding van hun kind. Voor een partnerschap met ouders is een goede relatie en heldere communicatie essentieel. Hierin is maatwerk en dus aandacht voor (culturele) diversiteit belangrijk. Hoe dan? In onze training 'Ouderbetrokkenheid Bevorderen' leren wij graag hoe je echte samenwerking met ouders zo goed mogelijk kunt vormgeven.

Ouderbetrokkenheid stimuleren? Kijk ook eens naar de mogelijkheden voor het organiseren van een 'Opvoedparty' of ouderavond bij jou op school of het kinderdagverblijf...


Ouders

Wil jij als ouder autonoom zijn in de opvoeding? Dat het goed gaat met je kind, ook op het kinderdagverblijf of op school? Natuurlijk, welke ouder wil dit niet! Door op je eigen wijze deel uit te maken van het consultatiebureau, het kinderdagverblijf of de (school)gemeenschap, bouw je waardevolle relaties op. Niet alleen met andere jonge ouders, maar ook met die belangrijke professionals die jouw kind begeleiden in de ontwikkeling. Maar hoe zorg je ervoor dat ook jij een betrokken ouder bent? Hoe kun je thuis een sfeer creëren die de (taal)ontwikkeling van je kind stimuleert? Wij helpen je graag om dit zelf te onderzoeken en in te vullen op een manier die bij jou en je gezin past.

Wil jij ook met andere ouders praten over de opvoeding van je kind, maar wil je meer dan een praatje op het schoolplein? Kijk hier eens hoe je een OpvoedParty kunt organiseren...


De kracht van de Ouderbetrokkenheidcoach

Mensen begrijpen, betrekken en in beweging krijgen om plannen voor meer ouderbetrokkenheid werkelijkheid te maken is ons doel. Om dit te bereiken zetten wij onze kracht in op het gebied van:

Kennis van en ervaring in projectmanangement ouderbetrokkenheid, actief burgerschapsonderwijs en cultuur sensitief werken

Meeting Design – creëren van de ideale sfeer en setting om het doel van een bijeenkomst mee te bereiken op een praktische, ervaringsgerichte manier.

Socratische dialoog – in een werkomgeving het gesprek over ouderbetrokkenheid op diepgaande en verbindende manier voeren.

Storytelling – vanuit het eigen verhaal betekenis geven aan een complexe werkelijkheid van ouderbetrokkenheid.

Visual meeting facilitation - visueel werken versterkt communicatie en samenwerking met ouders.

Samenwerkende partners

Met haar trainingen en coaching hoopt de Ouderbetrokkenheidcoach bij te dragen aan het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind, kan alleen door samen te werken met gemeenten, centra voor Jeugd en Gezin (CJG), voor- en vroegschoolse educatieinstellingen (VVE), basisscholen, middelbare scholen en andere maatschappelijke organisaties. Ouderbetrokkenheid raakt immers niet alleen aan voor- en vroegschoolse educatie, maar ook aan armoedebeleid, laaggeletterdheid, gezondheid, zorg en opvoedingsondersteuning.

De ouderbetrokkenheidcoach is gecertificeerd begeleider van 'De Opvoedparty'

De ouderbetrokkenheidcoach staat ingeschreven in het CRKBO register voor zelfstandigwerkende docenten.