welkom bij de ouderbetrokkenheidcoach

Marleen Witteveen

Hi, ik ben je ouderbetrokkenheidcoach!

Als ouderbetrokkenheidcoach ben ik ervan overtuigd dat doelen bereikt worden door mensen. De inzet van hun kwaliteiten bepalen het succes, niet het systeem. Daarom luister ik met aandacht, observeer scherp en stel gerichte vragen. Hierna breng ik ouderbetrokkenheid in beweging binnen gemeenten, voor- en vroegschoolse educatieinstellingen (VVE) en primair onderwijs. Dit kan ik uiteraard nooit alleen, maar alleen in co-creatie met mijn doelgroep. Ben jij beleidsmedewerker in een gemeente, gezinscoach, locatieleider van een kinderdagverblijf, jeugdverpleegkundige of directeur van een school? Dan wil jij vast ook dat ouders een verantwoordelijke, betrokken rol spelen in de ontwikkeling van hun kind. Maar hóe krijg je dit nu voor elkaar?!

Visie op ouderbetrokkenheid

“It takes a village to raise a child”, is een oud Afrikaans gezegde. Bij het opvoeden van kinderen moet iedereen in de directe omgeving van het kind betrokken zijn. Ouders, vrienden en familie maar ook gemeenten en opvoedkundige professionals. Het is de hele gemeenschap die invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Leren doe je immers overal en is niet gebonden aan tijd en plaats.

Ontwikkelingskansen voor ouders van jonge kinderen

Samengevat richt de ouderbetrokkenheidcoach zich op ontwikkelingskansen van ouders en hun jonge kinderen in een inclusieve samenleving. De volgende drie doelstellingen worden steeds vertaald in de uitvoering van mijn ouderbetrokkenheidsactiviteiten:

Kansen: bijdragen aan het bestrijden van onderwijsachterstanden en streven naar gelijke   kansen door zelfredzaam burgerschap.

Taal:  bijdragen in het versterken van het Nederlands (als tweede taal).

Cultuur:  meer aandacht en begrip voor (culturele) diversiteit in de gemeente.

Vormgeven aan sociale innovatie

Bij de opstart of uitvoering van een ouderbetrokkenheidsactiviteit kan ik professionele begeleiding bieden. Denk hierbij aan workshops en trainingen voor ouders, kinderen en professionals. Of aan het projectmanagement en het vervullen van de rol van socratisch gespreksleider bij een integraal overleg. Het vormgeven aan sociale innovatie is de uitdaging die ik steeds zoek. Dit doe ik bij voorkeur in projecten die gaan om het verbeteren van maatschappij, onderwijs en jeugdzorg. Mijn opdrachtgevers noemen mij ook wel een kick-starter en een hersenkraker. Logisch, want ik ben sociaalvaardig, heb oog voor de ander en de omgeving en werk gemakkelijk vanuit ieders mogelijkheden.


“Tijdens het 'nieuwkomers-programma' van de Ouderbetrokkenheidcoach, heb ik veel geleerd over mijn nieuwe woonplaats en de mensen die er wonen"Gemeenten

Is ouderbetrokkenheid ook een thema in het Onderwijskansen- en Jeugdbeleid van jouw gemeente? Willen jullie hier handen en voeten aan geven, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Want zeg nou zelf, het valt toch niet mee om ervoor te zorgen dat ieder kind gezond en zelfstandig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven in jouw stad of dorp? Dit vraagt om een integrale en inclusieve aanpak, die zichtbaar en voelbaar wordt in de uitvoering. Als ouderbetrokkenheidcoach neem ik je graag mee in wáarom inzetten op ouderbetrokkenheid een goed idee is. Hier blijft het uiteraard niet bij. In mijn workshops en trainingen leer ik beleidsteams dat je vergroten van ouderbetrokkenheid niet alleen kunt, maar wel samen.


Scholen & Kinderdagverlijven

De thuissituatie is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen die thuis onvoldoende worden uitgedaagd en gestimuleerd, komen op school vaak minder goed mee dan ze zouden kunnen. Vroeg- en voorschoolse instellingen (VVE) en scholen kunnen het echter niet alleen! Helaas is er niet  één succesfactor voor meer betrokken ouders. Evenmin is er een standaard stappenplan waarmee je ouders betrekt bij de opvoeding van hun kind. Voor een partnerschap met ouders is een goede relatie en heldere communicatie essentieel. Hierin is maatwerk en dus aandacht voor (culturele) diversiteit belangrijk. Hoe dan? Ik leer je graag hoe je echte samenwerking met ouders zo goed mogelijk kunt vormgeven.


Ouders

Wil jij als ouder autonoom zijn in de opvoeding? Dat het goed gaat met je kind, ook op het kinderdagverblijf of op school? Natuurlijk, welke ouder wil dit niet! Door op je eigen wijze deel uit te maken van het consultatiebureau, het kinderdagverblijf of de (school)gemeenschap, bouw je waardevolle relaties op. Niet alleen met andere jonge ouders, maar ook met die belangrijke professionals die jouw kind begeleiden in de ontwikkeling. Maar hoe zorg je ervoor dat ook jij een betrokken ouder bent? Hoe kun je thuis een sfeer creëren die de (taal)ontwikkeling van je kind stimuleert? Ik help je graag om dit zelf te onderzoeken en in te vullen op een manier die bij jou en je gezin past.


"Het was fijn dat ik door mee te doen aan het programma voor jonge ouders van de Ouderbetrokkenheidcoach, andere mensen heb ontmoet en nieuwe vriendschappen heb kunnen sluiten."


Inzetten van eigen kracht

Mensen begrijpen, betrekken en in beweging krijgen om plannen voor meer ouderbetrokkenheid werkelijkheid te maken is mijn doel. Om dit te bereiken zet ik mijn eigen kracht in op het gebied van:

Kennis van en ervaring in actief burgerschapsonderwijs en cultuur sensitief werken - we zijn gelijk maar niet hetzelfde.

Meeting Design – creëren van de ideale sfeer en setting om het doel van een bijeenkomst mee te bereiken.

Socratische dialoog – in een werkomgeving het gesprek over ouderbetrokkenheid op diepgaande en verbindende manier voeren.

Storytelling – vanuit het eigen verhaal betekenis geven aan een complexe werkelijkheid van ouderbetrokkenheid.

Visual meeting facilitation - visueel werken versterkt communicatie en samenwerking.

Trainingen, workshops en meer...

Hieronder vind je het aanbod van de ouderbetrokkenheidcoach gemeenten, opvoedkundig professionals en (groot)ouders...


Gespreksleider: Socratische dialoog ouderbetrokkenheid

Tijdens mijn workshops en trainingen wordt er veel gelachen! Geen langdurige, saaie lezingen, maar met elkaar actief aan de slag! 'Aan de keukentafel...' gaan deelnemers, onder mijn socratische gespreksleiding, op een open en veilige manier in dialoog. Hierbij gaat het niet alleen om kennisoverdracht, maar vooral om het delen van ervaringen en visies op ouderbetrokkenheid. Vervolgens gaan de handen uit de mouwen en ga je zelf aan de slag om met deze nieuwe inspiratie, je eigen ouderbetrokkenheidsactiviteiten vorm te geven.


Training: ouderbetrokkenheid door Cultuursensitief werken

Voor- en vroegschoolseducatieinstellingen, kinderdagverblijven en scholen zijn de spiegels van onze maatschappij. Een samenleving waarin kinderen kunnen groeien in hun rol van zelfredzame, verantwoordelijke burger. Tijdens mijn training 'ouderbetrokkenheid door cultuursensitief werken' maken we tijd en ruimte om na te denken over jouw contact met ouders. Wie ben jij als professional? Hoe kun je jouw pedagogische visie vertalen naar ouders, zodat jullie samen kunnen gaan voor een optimale ontwikkeling van het kind? In de training 'ouderbetrokkenheid door cultuursensitief werken, leer je wat hiervoor zo belangrijk is.


training: 'Integraliteit en ouderbetrokkenheid'

Heeft jouw gemeente ook de ambitie om voor kinderen een sterke pedagogische basis te realiseren? Een basis die voorkomt dat gewone, alledaagse opgroei- en opvoeddilemma's uitgroeien tot ernstige problemen? Tijdens de introductietraining 'integraliteit en ouderbetrokkenheid' leer je hoe je samen met andere beleidsmedewerkers en bijvoorbeeld het centrum voor Jeugd en Gezin, invulling geeft aan een integraal, doelgericht ouderbetrokkenheidsbeleid. Hierbij gaat het om het versterken van de omgeving van het kind door aan te sluiten bij het gezin en haar leefomgeving. Zelfredzaamheid van betrokken ouders en hun sociale netwerk staan hierin centraal.


Kick-start training: 'Onze school gaat voor meer betrokken ouders!'

Weet jij het verschil tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid? Nee? Er is sprake van ‘ouderbetrokkenheid’ als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun kind. Dit houdt in dat de ouders actief betrokken zijn bij het consultatiebureau, de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), de school en hun professionals. Maar hoe kun jij als professional er nu aan bijdragen dat ouders thuis voorwaarden scheppen en hun kind begeleiden? Hoe kunnen ouders op een goede manier het geleerde op het kinderdagverblijf en de school betekenis geven in hun thuisomgeving? Waar ouderparticipatie plaatsvindt op school, gebeurt ouderbetrokkenheid vooral thuis. Hoe? Handvatten voor het opzetten van gerichte ouderbetrokkenheid activiteiten krijg je tijdens de kick-start training: 'Onze school gaat voor meer betrokken ouders!'


(groot)ouder workshop: 'OPVOEDKANJERS'

" Recent Nederlands onderzoek laat zien dat grootouders sinds de jaren negentig vaker bijspringen als oppas voor hun kleinkinderen. Hun volwassen kinderen bieden deze opa’s en oma’s een nieuwe rol in het leven. Een rol die de tweeverdienende tussengeneratie hen graag gunt." Opa en oma passen op de kleintjes. Iedereen gelukkig, toch?! Tijdens de workshop 'Opvoedkanjers', ga ik samen met (groot)ouders in gesprek over vragen die iedereen zich wel eens stelt. "Wat ben ik eigenlijk voor een vader?" en "wat vind ik echt belangrijk in de opvoeding van mijn (klein)kind?" of "wanneer heb ik weer eens tijd voor mezelf?" Kortom allemaal prikkelende vragen waar iedereen een eigen antwoord op heeft. Leerzaam en inspirend om te ervaren hoe anderen denken over opvoeding!


OUDERPROGRAMMA'S OP MAAT: 'Ouders-voor-ouders'

Tijdens de week van de opvoeding, een zomerschool, ouderavond of ander event, zorg ik voor diverse ouderbetrokkenheidsactiviteiten die aansluiten bij ieder gewenst thema. Tijdens deze activiteiten zijn er altijd diverse ‘denk & doe-activiteiten’ voor ouders waarin de volgende doelen centraal staan:

Delen van kennis en inzichten; geen debat maar dialoog;

  Interactiviteit: betrokkenheid en eigenaarschap: deelnemers inspireren elkaar vanuit diverse invalshoeken. Luisteren, kijken, praten en doen!

Samenwerken aan de toekomst: vanuit diversiteit ontdekken we dat kind, ouders en professionals elkaar gewoon nodig hebben.


“Er gaat soms een week voorbij dat ik helemaal geen Nederlands spreek. Omdat we tijdens de activiteiten zoveel mogelijk Nederlands hebben gesproken, heb ik woorden geleerd waar ik iets aan heb.”De OuderbetrokkenheidCoach-methode ©

Met inzet van de ouderbetrokkenheidCoach-methode© geef je ouderbetrokkenheid eenvoudig handen en voeten. Het zorgt voor...

meer betrokkenheid van ouders en professionals bij de ontwikkeling van ieder kind

een sterk plan van aanpak en uitvoering van (gemeentelijk) ouderbetrokkenheidbeleid

het stimuleren van een doelgerichte integrale aanpak van het ouderbetrokkenheidbeleid

het inzetten van preventieve interventies bij opvoeddilemma’s

lokale verbinding tussen sociale partners door zichtbaarheid en heldere communicatie

mijn partners

De ouderbetrokkenheidcoach hoopt bij te dragen aan een gezonde leer- en leefomgeving voor opgroeiende kinderen. Dit kan alleen door samen te werken met gemeenten, centra voor Jeugd en Gezin (CJG), voor- en vroegschoolse educatieinstellingen (VVE), basisscholen, middelbare scholen en maatschappelijke organisaties. In deze samenwerking ben ik gericht op het formuleren van een succesvolle agenda voor duurzame ouderbetrokkenheid, partnerschappen en gezamenlijke waarden op lokaal niveau.

De ouderbetrokkenheidcoach staat ingeschreven in het CRKBO register voor zelfstandigwerkende docenten. Fijn voor mij, maar nog leuker voor mijn opdrachtgevers, want die betalen geen BTW ...