OUDERBETROKKENHEIDCOACH

Wat is een OpvoedParty?

De OuderbetrokkenheidCoach is geschoold en geaccrediteerd om het concept ‘OpvoedParty’ van Lunamare in te zetten voor ouders.  Een ‘OpvoedParty’ is een bijeenkomst van ongeveer twee uur. Als deskundig gespreksleider faciliteert de OuderbetrokkenheidCoach een gesprek met ouders over opvoeden. Goed of fout is niet belangrijk in deze setting. Iedere ouder doet het op zijn/haar manier en daar kunnen anderen weer van leren. Er wordt een appèl gedaan op de EIGEN-wijshied van de deelnmers. De ‘OpvoedParty’ draagt op deze manier bij aan het versterken van de eigen kracht van opvoeders. Het voordeel is dat ouders niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden. Door de kleinschaligheid (6 tot 10 deelnemers) is er voldoende gelegenheid om ouders persoonlijk te benaderen. Na een ‘OpvoedParty’ hebben ouders weer voldoende inspiratie opgedaan waar ze thuis mee aan de slag kunnen gaan. Daarnaast is de ‘OpvoedParty’ een zeer geschikte methode om ouderbetrokkenheid vorm en inhoud te geven, met name in onderwijs en kinderopvang.

Waarom een OpvoedParty?

Omdat het delen van kennis en informatie over de ontwikkeling van kinderen leidt tot meer ontspanning in de dagelijkse opvoeding;

Omdat veel ouders zich in hun eentje door de grote hoeveelheid beschikbare informatie over opvoeding heen ploeteren

Omdat ouders veel EIGEN-wijsheid hebben over hun kinderen die ze zelden met anderen kunnen delen. Anderen kunnen daarvan leren;

Omdat ‘OpvoedParty’s’ laagdrempelig, gezellig, leuk en leerzaam zijn;

Omdat je door opvoeders bij elkaar te brengen in een ‘OpvoedParty’ indirect bezig bent de sociale steunstructuren van ouders te versterken

Thema's van een OpvoedParty

De thema’s van iedere OpvoedParty zijn zorgvuldig gekozen. Ze zijn een samenvatting van jarenlange ervaring in het beantwoorden van opvoedingsvragen. De thema’s waarover ouders tijdens een bijeenkomst met elkaar in gesprek gaan zijn:

Zelfbeeld en zelfvertrouwen;

Grensoverschrijdend gedrag;

Communicatie.

Ouders kunnen uiteraard ook zelf een onderwerp aankaarten waar zij het over zou willen hebben. Hieronder worden drie mogelijkheden van een OpvoedParty beschreven die de OuderbetrokkenheidCoah kan verzorgen:

1. Opvoedparty 'EIGEN-wijsheid'

Doelgroep

Alle ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar

Inhoud

De OpvoedParty 'Goede Start’ is een groepsbijeenkomst voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. Met een groep van 5 tot 10 ouders gaat de OuderbetrokkenheidCoach in een veilige setting in gesprek met ouders over alles wat hen bezighoudt. Al gauw zal blijken dat de deelnemers samen prima antwoorden kunnen geven op eigen opvoedingsvragen en die van anderen.

Doel

Wil jij ook eens praten over de opvoeding van jouw kind? Wil je meer dan een praatje op het schoolplein? Dan is het organiseren van een opvoedparty echt iets voor jou! Er zou meer geluisterd moeten worden naar wat ouders bezighoudt in de opvoeding van hun kind. Het geven van tips en adviezen werkt vaak averechts. Ouders voelen zich betutteld, want zij hebben zelf voldoende EIGEN-wijsheid in huis. Samen delen sterkt hen in het idee dat ze niet de enige zijn met dezelfde vragen.

Waarom?

'Goede Start' zorgt voor een waardevolle relatie tussen ouders;

Je voelt je als ouder gehoord en gezien, omdat je samen met andere ouders antwoorden kunt vinden op je eigen opvoedvragen.

2. Opvoedparty 'Multi-Culti Opvoeden'

Doelgroep

Ouders uit niet-Nederlandse culturen samen met Nederlandse ouders

Inhoud

De ‘Opvoedparty Multi-Culti-Opvoeden’ is een groepsbijeenkomst voor ouders uit een niet Nederlandse cultuur. Met een groep van 5 tot 10 ouders gaat de COB in een veilige setting in gesprek met deze (anderstalige) ouders over alles wat hen bezighoudt rondom de opvoeding van hun kind in Nederland. Wanneer een ouder de Nederlandse taal niet beheerst, is dit geen probleem. Hij of zij zal hierin ondersteund worden door visualisaties en de vertaling door andere aanwezige ouders.

Doel

Om ouderbetrokkenheid te stimuleren aan het begin van de relatie met ouders, moeten we goed luisteren naar wat ouders bezighoudt en minder bezig zijn met het geven van tips en adviezen. Ouders uit andere culturen hebben veel ‘EIGEN-wijsheid’ in huis. Samen delen sterkt hen in het idee dat ze niet de enige zijn met opvoedvragen.  

Waarom?

Verbinding tussen ouders onderling;

Start van een waardevolle relatie met ouders die hun kinderen opvoeden in twee culturen;

Mogelijkheid tot preventieve signalering van knelpunten in de ontwikkeling van het kind;

Ouders voelen zich gehoord en gezien, omdat aangesloten wordt bij hun waarden, normen en behoeften;

Ouders ontdekken wat in Nederland ‘normaal’ is en wat in de opvoeding van hun kind specifiek door hun eigen cultuur bepaald wordt;

Mogelijkheid om ouders en/of hun kinderen toe te kunnen leiden naar die ‘activiteit’ die het beste bij hen past.

Focus bij ‘multi-culti ouders’ op zelfredzaamheid en buurtkracht.

3. OpvoedParty 'Altijd Wat!'

Doelgroep

Ouders van (ernstig) chronisch zieke of zorg-intensieve kinderen.

Inhoud

Er is voor deze doelgroep gekozen omdat de betreffende ouders aanlopen tegen specifieke problemen in de opvoeding van een kind waar ‘altijd wat’ mee is. Denk bijvoorbeeld aan: persoonlijke grenzen die worden opgerekt, eigen sociale leven dat in gedrang komt, reacties uit de omgeving van ouders en verdeling van aandacht als er meer kinderen in het gezin zijn. Over deze opvoeddilemma’s gaan ouders tijdens de bijeenkomst in gesprek.

Doel

Ouders voor wie deze bijeenkomst bedoeld is, gaan op een laagdrempelige manier met gelijkgestemden in gesprek over wat hen bezighoudt in de opvoeding van hun zorg-intensieve kind en zijn of haar broertjes en zusjes.

Waarom?

Verbinding van gelijkgestemde ouders onderling;

Verdieping in een waardevolle relatie met ouders van zorg-intensieve kinderen;

Ouders voelen zich gehoord en gezien, omdat is aangesloten bij hun opvoedvragen;

Ouders zijn serieus genomen door een beroep te doen op hun eigen opvoedkennis en -ervaring.